Vilkår og betingelser for annonsering

Generelle vilkår og betingelser for annonsering i Amedias papiraviser finner du her


Bestilling og materiell

Bestilling sendes på mail til: ordre.marked@amedia.no  
Det må ikke sendes materiell på denne mailadressen.

Husk å merke bestillingen med:

 • Innrykksdato(er)

 • Annonsørens navn

 • Fakturaadresse

 • Ønsket plassering

 • Modulstørrelse

 • Hvilke aviser bestillingen gjelder

 • Vi må ha beskjed dersom det er flere ulike materiell til en bestilling

 • Vi må også ha beskjed ved endringer i materiell

Alle ordrebestillinger og fakturareklamasjoner skal sendes til: ordre.marked@amedia.no

 

Materiell

Materiell sendes på NADA. Etter avtale kan materiell sendes til produksjon.marked@amedia.no

Materiell som sendes på NADA må merkes med:

 • Referansetekst/rekvisisjonsnummer

 • Innrykksdato

 • Avisnavn

Det skal sendes en fil pr. avis/avispakke. Ved ulikt materiell i avispakken, skal det sendes en fil pr. avis i pakken.

Materiell som sendes på mail skal merkes i emnefeltet med:

 • Kundenavn

 • Innrykksdato

 • Avisnavn

 • Oppgi ordrenummer hvis mulig

Ved materiellbytte, må det framgå tydelig i sendingen at det gjelder endring.

Her finner du materiellspec for print-annonser

Frister påsken 2024

Innrykk/oppstart i den stille uke/fra 25. mars til onsdag 3. april:

 • Bestillingsfrist: Torsdag 21. mars kl. 12:00
 • Materiellfrist print: Torsdag 21. mars kl. 12:00
 • Materiellfrist digitalt: Torsdag 21. mars kl. 12.00 

Bestillings- og materiellfrister

 • Bestillingsfrist er kl. 09.00 to virkedager før innrykksdato

 • Materiellfrist for ferdigmateriell er kl. 16.00 to virkedager før innrykksdato

 • Materiellfrist for forhandlerannonser kl. 10.00 to virkedager før innrykksdato

 • Materiellfrist for uferdig materiell er kl. 10.00 tre virkedager før innrykksdato

Aviser med avvikende frister

 Avis

 Bestillingsfrist

 Materiellfrist

Nordstrands Blad

mandag kl.12.00

tirsdag kl.12.00

Vennesla Tidende, tirsdagsutgaven

torsdag kl.14.00

mandag kl.09.00

Vennesla Tidende, fredagsutgaven

tirsdag kl.14.00

torsdag kl.09.00

Svelviksposten

mandag kl.12.00

tirsdag kl.15.00

Lierposten

mandag kl.12.00

tirsdag kl.15.00

Sande Avis

mandag kl.09.00

tirsdag kl.15.00

Budstikka

to virkedager før innrykk, kl 10.00

to virkedager før innrykk, kl 13

Møre-Nytt

ingen avvik 

to virkedager før innrykk, kl.10

Enebakk Avis

ingen avvik 

tirsdag kl 12.00

Rakkestad Avis

ingen avvik 

tirsdag kl 12.00

Vestby Avis 

ingen avvik 

tirsdag kl 12.00

Ås Avis

ingen avvik 

tirsdag kl 12.00

 

Avbestillingsfrister

Annonser kan avbestilles innen kl. 09:00 to (2) virkedager før innrykk/publisering.

Ved ikke levert materiell eller avbestilling etter bestillingsfristens utløp belastes annonsen i sin helhet.

Ved avbestilling av spesialsider senere enn 7 dager før innrykk belastes bestiller Endre til annonsøren med 50 % av brutto innrykkningsverdi.

For annonsering gjennom Amedia gjelder retningslinjer og bestemmelser som er fastlagt MBLs Retningslinjer for annonsepraksis.